Liên hệ

Địa Chỉ: 235 Phạm Văn Hai, Phường 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000
Số Điện Thoại: 0898302988
Email: info@hip-cooking.com